חובת הפקדה לפנסיה - עצמאים

מאת: דוד הופמן, רואה חשבון

בתאריך 23 בנובמבר, 2017

החל משנת 2017, בעקבות חוק ההסדרים, חלה חובה על כל עצמאי להפריש לחיסכון פנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) בהתאם לרמת ההכנסה שלו. במאמר זה נסביר אילו עצמאים חייבים בהפקדה וכיצד לחשב את גובה ההפקדה החודשית לפנסיה.

החל משנת 2017, בעקבות חוק ההסדרים, חלה חובה על כל עצמאי להפריש לחיסכון פנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) בהתאם לרמת ההכנסה שלו. חסכון זה יוכל לשמש בעת פרישה לפנסיה או אף בעת סגירת העסק כמעין "דמי אבטלה".

על מי חלה חובת ההפקדה?

כל  עצמאי מגיל 21 ועד 60, שפעיל כעצמאי למעלה מחצי שנה, חייב בהפקדה לחיסכון פנסיוני. קיימת הקלה בחוק למי שהיה ב-1/1/2017 בן 55 ומעלה, פטור מחובת ההפקדה.

כמה מפקידים?

קביעת השכר החייב בהפרשה לפנסיה

ראשית, על מנת לדעת כמה להפקיד, יש צורך לקבוע את השכר של העצמאי ממנו מפרישים לפנסיה. שיעורי ההפרשה לפנסיה לעצמאים נגזרים מתוך ה"הכנסה החייבת" של העצמאי, כלומר מהרווח של העצמאי לפני תשלום מס.

חשוב לציין כי חישוב ההכנסה החייבת של כל עצמאי מתבצע פעם בשנה, אך ההפקדות לפנסיה הן חודשיות בהתאם לחלוקת אותה ההכנסה ל-12 חודשים.

חישוב סכום ההפקדה

לאחר שקבענו את השכר החודשי ממנו מפרישים לפנסיה יש לחשב את סכום ההפקדה.

סכום ההפקדה מחושב לפי שתי דרגות הכנסה:

  • עבור שכר חודשי עד למחצית מהשכר הממוצע במשק (עד 4,836.5 ₪ לשנת 2017) יש להפקיד 4.45%.

  • עבור השכר שמעל למחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק (עבור השכר בין 4,836.5 ₪ עד 9,673 ₪ לשנת 2017) יש להפקיד 12.55% מאותו החלק בשכר.

  • עבור החלק מהשכר מעל לשכר הממוצע במשק (מעל 9,673 ₪ לשנת 2017) אין חובת הפקדה לפנסיה.

 

דוגמא לחישוב – שכר חודשי ממוצע 10,000 ₪

לצורך ההמחשה, ניקח עצמאי שמעריך כי ההכנסה החייבת לשנת 2017 תהיה כ-120,000 ₪ יחשב את השכר החייב לפנסיה לפי 10,000 ₪ לחודש.

עבור החלק עד למחצית השכר הממוצע במשק:     4,863.5*4.45% = 215.2 ש"ח

עבור החלק בין מחצית השכר לשכר הממוצע במשק:      4,863.5*12.55% = 607 ש"ח עבור החלק שמעבר לשכר הממוצע במשק:   164*0 = 0

סה"כ להפקדה : 823 ₪ - הפקדה מקסימלית לפי חוק פנסיה חובה לעצמאים.

עצמאי ושכיר במקביל – האם חייב להפקיד כעצמאי?

במידה והעצמאי עובד כשכיר במקביל, על פי החוק מופרש לו לפנסיה על ידי המעסיק לפחות 18.5% מהשכר.

עקב כך, במידה והמשכורת כשכיר ממנה מפקידים לפנסיה תהיה גבוהה מ-4,445 ₪ בחודש לא תהיה חובת הפקדה, מכיוון שבין כה מופקד מעבר למקסימום אשר החוק מחייב, במידה והשכר יהיה נמוך יותר, יש לחשב באופן ספציפי.

אם לא הפקדתי לפנסיה?

במידה  ובדוח האישי אשר מוגש למס הכנסה לא תירשם הפקדה לפנסיה בגובה הסכום המינימלי החייב לפי החוק, הדבר יגרור קנס בביטוח לאומי בגובה -500 ₪ בשנה העוקבת אך תחולת הקנס היא החל משנת המס 2018.

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ אישי, המותאם לצרכי הלקוח.

לפגישת ייעוץ

Thanks! Message sent.