עוסק פטור - מדריך

מאת: דוד הופמן, רואה חשבון

בתאריך 21 באוגוסט, 2017

בישראל קיימים 2 סוגים עיקריים להגדרת עסק:

 • עוסק פטור

 • עוסק מורשה (חברה בע"מ לצורך העניין היא גם עוסק מורשה)

במאמר הבא נפרט על ההבדלים בין עוסק פטור לבין עוסק מורשה ומי יכול להיות מוגדר כעוסק פטור.

Business Meeting

בישראל קיימים שני סוגים עיקריים של הגדרות לעסק, הנובעות מגודל המחזור של העסק:

 • עוסק פטור - עוסק שמחזורו השנתי אינו צפוי לעלות על סך של 99,003  ש"ח  (נכון לשנת 2018). ישנם מקצועות שאינם רשאים להיות עוסק פטור, על אף אם הם אינם עומדים בקריטריונים של המחזור השנתי, כגון עורכי דין, רופאים, אדריכלים, פיזיותרפיסטים ועוד.

 • עוסק מורשה – עוסק שמחזורו השנתי עולה על  99,003 ש"ח  בשנה או שהוא בעל מקצוע חופשי שאינו רשאי להיות עוסק פטור. 

רישום העסק כעוסק פטור

כאשר אדם פותח תיק במע"מ (להרחבה), בעת מילוי הטפסים הוא צריך להצהיר על מחזור העסקאות השנתי הצפוי של העסק. על פי מחזור זה נקבע מעמדו במע"מ - כלומר אם הוא יסווג כעוסק פטור או כעוסק מורשה. 

במידה ומחזור העסק שהוצהר הינו נמוך מ-99,003 ש"ח בשנה וכן העוסק אינו עוסק במקצועות שאינם עומדים בקריטריונים העסק יוגדר כ-עוסק פטור.

במידה והוא אינו עומד באחד הקריטריונים העסק יוגדר כעוסק מורשה.

זה המקום להדגיש, הגדרת עסק כעוסק פטור היא הגדרה לצרכי מע"מ בלבד ואינה משפיע על הגדרת העסק במס הכנסה ובביטוח לאומי.

סוגי עסקים שאינם יכולים להירשם כעוסק פטור

 

סעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף קובע את סוגי העסקים אשר אינם יכולים להרשם כעוסק פטור. כלומר, במידה וסוג העסק אינו מופיע ברשימה להלן, העסק יוכל להיות מוגדר כעוסק פטור בכפוף לגודל המחזור העסקי שלו.

להלן רשימת העסקים אשר אינם יכולים להרשם כ-עוסק פטור:

 • אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

 • נותן שירותים למופעים אומנותיים, כולל הנחייה, בניית תפאורה.

 • הכנה, בדיקה ופיקוח על מבחנים.

 • הרצאה, הוראה.

 • כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה.

 • פישור.

 • בעל בית ספר לנהיגה.

 • סוחר או מתווך מקרקעין.

 • בעל בית ספר או גן ילדים.

 • סוחר ומתווך רכב.

 • חברה הרשומה כדין.

 • אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

מה ההבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה?

 

ביטוח לאומי

כפי שצוין לעיל, הגדרת עוסק פטור הינה בהקשר של מע"מ בלבד, אך לעיתים קרובות מחזורו של עוסק פטור הינו נמוך מאוד וניתן בעקבותיו לשנות את ההגדרה בביטוח לאומי ל-"עצמאי אשר אינו עונה על ההגדרה".

עצמאי מסוג זה, אינו נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי בגין הכנסה עד 25% מגובה השכר הממוצע במשק.

למעשה זה ישנם השלכות רבות ומגוונות ומומלץ להתייעץ עם איש מקצוע טרם החלטה כיצד להיות מסווג.

 

1234567.png

 לפגישת ייעוץ

Thanks! Message sent.