שירותי הנהלת חשבונות

 

ניהול נכון של חשבונות העסק הוא מרכיב קריטי בבניית עסק,

ניהול חשבונות מקצועי המתבצע על ידי חברה מנוסה יקטין

את הסיכון להפסדים ובטווח הארוך יביא לשגשוג העסק

ויתרום לרווחיותו.

 

משרדנו מספק שירותי הנהלת חשבונות בדגש על:

  • פיקוח על התנועות הכספיות בעסק - אנו מספקים שירותי תיעוד ורישום של כל הפעולות הכספיות אותן מבצע העסק.

  • מתן מידע עדכני ואמין לבעלי המניות בחברה ולבעלי העסק – אנו מספקים ללקוחותינו מידע עדכני של חשבון העסק תוך דגש על פעולות מפתח חשבונאיות.

  • אחריות לגבי דיווח לרשויות – אנו נמצאים בקשר מתמיד עם המוסדות הרלוונטיים לפעילות העסק, אנו ממפים עבור לקוחותינו את דרישות החוק הכרוכות בהפעלת העסק ואת דרישות כל בעל זיקה אחר.

  • ייעול וחיסכון – אנו מסייעים ללקוחותינו בהשגת שיפור מתמיד של העסק, בייעול תהליכים עסקיים וחיסכון בעלויות התפעוליות.

  • הנהלת חשבונות חד צידית וכפולה – אנו מספקים שירותי ניהול חשבונות חד צידי וכפולה בהתאם להוראות החוק, במסגרת הנהלת החשבונות החד צידית נרשמות כל ההכנסות וההוצאות של העסק, במסגרת הנהלת חשבונות כפולה נרשמות כל הפעולות הפיננסיות אותן מבצע העסק כולל רישום נכסים והתחייבויות אחרות. הנהלת החשבונות מתבצעת בהתאמה לדרישות חוק החברות, פקודת מס הכנסה, חוק העמותות ודרישות דין אחרות כתלות בפעילותו של העסק.

  • עריכת דו"חות כספיים – אנו מספקים ללקוחותינו שירותי עריכת דוחות כגון: דו"ח מאזן שנתי, חודשי ורבעוני, דו"ח הוצאות/הכנסות ועוד.

 

שירותי הנהלת החשבונות מביאים עמם יתרונות נוספים לעסק, כגון: תכנון מס בצורה חכמה, סיוע בגבייה מלקוחות והקטנת סיכונים פוטנציאליים בעסק.