שלבי פתיחת עסק עצמאי ברשויות המס

מאת: דוד הופמן, רואה חשבון

בתאריך 23 בנובמבר, 2017

כאשר פותחים עסק עצמאי בישראל יש לקחת בחשבון את רשויות המס השונות אשר כל עצמאי חייב לדווח אליהן ופתוח בהן תיק:

1234567.png

מע"מ –מס ערך מוסף

המע"מ הוא מס עקיף המוטל על הערך המוסף בכל שלב בשרשרת הייצור.

הערך המוסף הוא ההפרש בין מחיר המוצר לבין ה"תשומות" ששימשו לייצור המוצר או מתן השירות.

נכון לשנת 2017 שיעור המע"מ הוא 17%.

בבואנו לפתוח תיק במע"מ יש להצטייד בפריטים הבאים:

  • טופס 821 – טופס רישום במע"מ.

  • שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון בנק.

  • צילום ת.ז + ספח.

  • אישור על הסמכה מקצועי רלוונטי - (במידה והכרחי לעבודה באותו המקצוע).

  • חוזה שכירות או הוכחת בעלות על מקום העסק.

  • הגעה למשרדי מע"מ וקבלת תעודת עוסק במקום.

מס הכנסה

מס הכנסה הוא מס ישיר שמטילה המדינה על תאגידים ועל יחידים.

המס מוטל על הרווח של יחיד או של חברה.

שיעור המס הוא "פרוגרסיבי" – שיעור המס גבוה יותר ככל שההכנסה גבוהה יותר.

קיימות נקודות זיכוי לפי קריטריונים של המדינה אשר מפחיתות את חברות המס.

 

לצורך פתיחת תיק במס הכנסה יש להצטייד בדברים הבאים:

  • טופס 5329 – דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה.

  • טופס 2542 – בקשה לפטור מניכוי מס במקור.​

ביטוח לאומי

ביטוח לאומי הוא כמו "חברת ביטוח" ממשלתית אשר באה להגן על אזרחי המדינה בפן הכלכלי במגוון נושאים:

אבטלה, אסונות משפחתיים, נכון, עוני, לידה ויציאה לפנסיה.

לצורך פתיחת תיק במס הכנסה יש למלא טופס 6101 - "טופס דין וחשבון רב שנתי".

ניתן למלא את הטופס ולהגישו דרך אתר האינטרנט של ביטוח לאומי בקישור: טופס 6101

 לפגישת ייעוץ

Thanks! Message sent.