הצהרות הון

 

המשרד מתמחה בהגשת הצהרת הון ומתן תמונת ראי מדויקת בדבר מצבו הכלכלי של הלקוח.

הצהרת ההון מאפשרת לקבוע את רמת הכנסתו של העסק ומאפשרת לאמוד את הנכסים והרכוש הנמצאים באחזקתו.

משרדנו מספק שירותי יעוץ פיננסיים בדגש על הפקת הצהרת הון.

שירותינו כוללים:

  • הסבר בנוגע לשאלה מהי הצהרת הון ומה היא כוללת.

  • מתן הבהרות בנושא גידול או קיטון בהון.

  • מתן הסברים במקרה של גידול בהון.

  • מתן דגשים בנוגע להגשת הצהרת הון בפעם הראשונה.

  • מתן דגשים למילוי הצהרת הון.

  • ניהול אסמכתאות ושמירתן.

  • בירור לגבי הסנקציות המוטלות על מי שמאחר בהגשת הצהרת ההון.

הגשת הצהרת הון בצורה נכונה יכולה למנוע בעיות רבות הן בהווה והן בעתיד. 

המשרד מביא עמו ידע וניסיון רב בהצהרות הון.